Lasten vaatteet valmistettu puolasta

Todellinen räjähdysvaara on silloin, kun pölyä ilmaa erilaisilla pölyillä. He voivat elää puupölyllä, hienolla hiilipölyllä tai jauhemaalilla. Eri alkuperää olevien hienojakoisten pölyjyvien suuressa huomiossa menestyminen voi saavuttaa räjähdyksen. Sytytys on varmasti olemassa avotulen, sähkökipinöiden, sähköstaattisten virtojen tai korkeisiin lämpötiloihin lämmitettyjen koneen osien kautta.

Räjähdys- ja räjähdysvaaran minimoimiseksi tarvitaan pölynpoistojärjestelmiä.Pölynkeräyslaitosten suurin hyötysuhde on paikallisilla pakokaasujärjestelmillä, jotka voivat olla itsestään tukevia aseita, imureita tai räystään, jotka sijaitsevat lähellä päästölähdettä. Jokainen pölyklusteri on poistettava pysyvästi, jotta se ei pääse nousemaan ylös ja pölyä. Pölysäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti.

Pölynpoistolaitteiden on oltava samat kuin atex-sääntö. Tuulettimet ja suodattimet on kytketty, jotka ovat hyviä nykyisten standardien kanssa. Atex-asennuksen asentaminen tavalliseen versioon liittyy räjähdyspaneeleihin, joissa on räjähdyssuojattu suodatin. Suodattimet voivat olla ainutlaatuisia tai ne voidaan muotoilla usein käytettäviksi.Pienien hiukkasten räjähdysrakenne aiheuttaa rakenteen räjähtämisen, räjähtävien kaasujen muodostumisen sisältöön sellaisella tavalla, että se ei osu suodattimeen.

Pölynpoistojärjestelmän lisävarusteina voivat olla kipinäsytytysjärjestelmät tai nykyaikaiset kipinäsammutusjärjestelmät, jotka ovat asennuksen taustalla hiilidioksidilla. Paluupelti on sijoitettava suodattimeen lähetettäviin ilmanvaihtokanaviin. Vaimentimien tarkoituksena on estää liekin leviäminen laitteeseen.