Rajahdysvaara viljanmyllyssa

Direktiivi 94/9 / EY (ATEX on säännös, joka liittyy myös laitteisiin ja suojajärjestelmiin. Nämä laitteet on omistettu ensimmäiseen painoon niiden käynnistämiseksi etäisyyksissä, joissa on metaani- tai hiilipölyräjähdys. Nämä tiedot ovat Euroopan parlamentin ja Naradan 23.3.1994 aineistoa.

Puolan oikeusjärjestelmässä se kuitenkin perustettiin talousministeriön 22.12.2005 antaman asetuksen perusteella. OJ Nro 263, kohta 2203 Tiedon pääasiallinen tarkoitus on ensinnäkin lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka liittyy tietosuojavälineisiin ja -järjestelmiin käytettäväksi alueilla, jotka vaarantavat itse metaanin tai hiilipölyn räjähdys. Direktiiviä sovelletaan kuitenkin molempiin laitteisiin ja lisäksi tietosuojajärjestelmiin, joita käytetään räjähdysvaarassa olevilla alueilla. Samalla on syytä huomata, että samanaikaisesti annettavat ohjeet koskevat turvallisuus-, ohjaus- ja säätölaitteita. Nämä laitteet on tarkoitettu käytettäviksi käsiteltyjen vyöhykkeiden ulkopuolella ja ne johtavat turvalliseen kävelyyn työkaluihin ja suojamenetelmiin, jotka annetaan maalle mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa.ATEX-direktiivistä on poikkeuksia. Tätä viljelykasveja ei käytetä muun muassa lääkinnällisissä välineissä otettuihin lääkkeisiin. Sitä ei tuoda kodinkoneisiin, henkilökohtaisiin suojavarusteisiin, aluksiin tai kuljetusvälineisiin.Tällä Euroopan unionin säädöksellä on erityisvaatimuksia, jotka annetaan yksittäisissä standardeissa. Lisäksi se luokittelee mahdollisesti räjähdysherkät alueet, jotka on valittu liitteessä nro.Tanska ja suojaavat tyylit voivat olla ongelma muille eri kohtia koskeville direktiiveille, ja niissä säädetään myös CE-merkinnän kiinnittämisestä. Tämän merkin tulisi olla vastuullinen, helppo ja kestävä.Nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX 2014/34 / EU -informaatiolla. Viimeisen päivän puolustaminen 20. huhtikuuta 2016.